Lucrari imbunatatiri funciare

PROIECTE – LUCRĂRI DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE


BENEFICIAR – ANIF RA SUCURSALA DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE GALAȚI -UA GALAȚI SUD
Procurarea și montarea echipamentului pentru măsurarea volumului de apă captat din sursa
BENEFICIAR – ANIF RA SUCURSALA DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE GALAȚI
Reabilitarea infrastructurii principale din sistemul de irigaţii Câmpia Covurlui, judeţul Galaţi.
- Staţia de pompare SPA Barboşi
buton-galerie
BENEFICIAR – ANIF RA ANIF RA SUCURSALA DE ÎMBUNĂȚĂȚIRI FUNCIARE BRĂILA
Lucrări de intervenţie în amenajările de desecare, în urma topirii bruşte a zăpezii
BENEFICIAR – ANIF RA SUCURSALA DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE GALAȚI
Lucrări de intervenție în amenajările de desecare, în urma topirii bruște a zăpezii
BENEFICIAR – ANIF RA SUCURSALA MOLDOVA DE SUD -UA TG. BUJOR
Execuție de lucrări de întreținere și reparații în amenajarea de irigații Terasa Nicorești-Tecuci, jud. Galați
BENEFICIAR – ANIF RA SUCURSALA DE ÎMBUNATATIRI FUNCIARE GALAȚI -UA TG. BUJOR
Prestare lucrări de intreținere și reparaţii la SPA Ionașești U.A. Galați Nord
BENEFICIAR – ANIF RA SUCURSALA DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE GALAȚI -UA GALAȚI SUD
Reparații la conductele de refulare de la stațiile de pompare SPE Stoicani și SPR Cotu Văleni,
din amenajarea Brateșul de Sus județul Galați
buton-galerie
BENEFICIAR – ANIF RA SUCURSALA DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE GALAȚI -UA GALAȚI SUD
Refacerea secțiunii de scurgere a canalelor principale în vederea preluării debitelor de la Stațiile de desecare-evacuare SPR Cotu Văleni și SPE Stoicani de către stația de evacuare SPR Șivița, din amenajarea Brateșul de Sus județul Galați
BENEFICIAR – SC APĂ CANAL SA GALAȚI—PRIN PROIECT ISPA
Proiect detaliat instalație hidromecanică stațiile de pompare Șerbești, Filești, Țiglina, Turnu, Traian, județul Galați și reabilitarea rețelei de alimentare cu apă a orașului Galați
buton-galerie
BENEFICIAR – ANIF RA SUCURSALA MOLDOVA DE SUD
Reabilitarea infrastructurii principale a sistemului de irigații Câmpia Covurlui jud. Galați (în calitate de subcontractant tehnic de specialitate) Stațiile SPA Liești județul Galați, SPA Vameș județul Galați, SPA Prut județul Galați, CPA Prut județul Galați
buton-galerie
BENEFICIAR – OUAI IVEȘTI PLOT 61 JUDEȚUL GALAȚI
Lucrări de reparații la Stația de Pompare și antene de irigații la Ivești PLOT 61 județul Galați
BENEFICIAR – OUAI GRIVIȚA CĂLMĂȚUI PLOT 52 JUDEȚUL GALAȚI
Lucrări de reparații la Stația de Pompare și antene de irigații la OUAI Grivița Călmățui PLOT 52 județul Galați
BENEFICIAR – OUAI TUDOR VLADIMIRESCU PLOT 57 JUDEȚUL GALAȚI
Lucrări de reparații la Stația de Pompare și antene de irigații la OUAI Tudor Vladimirescu PLOT 57 județul Galați
BENEFICIAR – OUAI VLADIMIREȘTI PLOT 58 JUDEȚUL GALAȚI
Lucrări de reparații la Stația de Pompare și antene de irigații la OUAI Vladimirești PLOT 58 județul Galați
BENEFICIAR – OUAI COSMEȘTI SPP 7 JUDEȚUL GALAȚI
Lucrări de reparații la Stația de Pompare și antene de irigații la OUAI Cosmești SPP 7 județul Galați
buton-galerie
BENEFICIAR – OUAI CONDREA SPP 17 JUDEȚUL GALAȚI
Lucrări de reparații la Stația de Pompare și antene de irigații la OUAI Condrea SPP 17 județul Galați
buton-galerie
BENEFICIAR – OUAI CUDALBI JUDEȚUL GALAȚI
Lucrări de reparații la Stația de Pompare și antene de irigații la OUAI Cudalbi județul Galați
BENEFICIAR – OUAI DRAGALINA JUDEȚUL VASLUI
Lucrări de reparații la Stația de Pompare și antene de irigații la OUAI Dragalina județul Vaslui
BENEFICIAR – OUAI BELCEȘTI JUDEȚUL VASLUI
Lucrări de reparații la Stația de Pompare și antene de irigații la OUAI Belcești județul Vaslui
BENEFICIAR – OUAI BANCA JUDEȚUL VASLUI
Lucrări de reparații la Stația de Pompare și antene de irigații la OUAI Banca județul Vaslui