Certificari

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN ISO 9001 : 2008

iso-9001

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI SR EN ISO 14001 : 2005

iso-14001

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII OCUPAȚIONALE SR OH SAS 18001 : 2008

iso-18001

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL RESPONSABILITĂȚII SOCIALE SA 8000:2008

sa-8000

CERTIFICAT DE ATESTARE PENTRU EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE